Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 16 Next Page
Page Background

erikoisliite

Turun Sanomat

3

20.9.2016

K

un Moskovassa syntynyt ja kas-

vanut venäjänjuutalainen nuori

mies haluaa itselleen erilaisen

tulevaisuuden kuin Neuvosto-

liitossa on tarjolla, mikä avuk-

si? No, tietysti muutto maasta.

Mutta minne? Israeliin?

Ei vaan Saksaan!

–Se merkitsi 20 vuotta elämää muuka-

laisena – niin passissani luki, nykyisestä

kotikaupungistaan Berliinistä puhelimeen

tavoitettu

Wladimir Kaminer

sanoo.

Hän myös tunsi olonsa vieraaksi, kuin

toiselta tähdeltä tulleeksi. Maahanmuutta-

ja on aina maahanmuuttaja, ei auta vaikka

oppisi hallitsemaan uuden kotimaansa kie-

len ja kykenisi hankkimaan itselleen van-

kan aseman oman alansa ammattilaisena.

Kaminer onkin yksityishenkilönä edel-

leen vankasti venäläinen, mutta ammatil-

taan saksalainen kirjailija.

Juutalaisuusmerkitsi

Kaminerin kohdalla

ikään kuin avointamaailmankansalaisuut-

ta. Kun menolippu Saksaan oli tarjolla, se

oli syytä ottaa kauniiseen käteen.

–Kirjailijalle tällainen tausta ja maahan-

muutto ei ole ollenkaan huono lähtökohta,

koska asioihin tulee väkisinkin terveellistä

etäisyyttä.

–Taustani auttaaminua näkemään ja ym-

märtämään asioita ja käsittelemään niitä

kirjoittamalla, Kaminer sanoo.

Kyse ei ole opportunistisesta historian

kieltämisestä vaan sen hyväksymisestä, et-

tei sodanjälkeistä Saksaa ja tämän päivän

saksalaisia voi määrättömästi kuormittaa

heistä riippumattomansyyllisyydentaakalla.

–Ikuinen viha, marttyyrius ja kosto eivät

voi olla minkään maan tai kansakunnan

virallista politiikkaa eikä niitten varaan

voi rakentaa todellista valtaa. Kostonhimo

on myrkkyä, Kaminer sanoo.

Kaminerin vaimo

Olga

on kotoisin Kau-

kasukselta, joten Kaminer on seurannut

tarkkaan Venäjän toimia alueella.

–Kyse on pyrkimyksestä ylläpitää ja laa-

jentaa oma valtapiiriä – Venäjä ei missään

nimessä halua menettää liittolaisia. Se ei

myöskään halua sallia niiden liittoutumista

muiden valtakeskittymien, kuten Yhdys-

valtojen tai Euroopan unionin kanssa.

–Sellainen olisi niin valtava arvovalta-

tappio maan johdolle ja hallinnolle.

Samasta asiasta on kysemyös Ukrainas-

sa. Kaminer painottaa, ettei nykytilantee-

seen johtanut liikehdintä lähtenyt tavalli-

sen kansan aloitteesta, vaan alkuperäiset

protestit oli masinoitu ulkopuolelta.

–Siellä eletään yhä kylmän sodan maa-

ilmassa, Kaminer sanoo.

Kaminer ei

ole kirjoissaan ollut erityisen

poliittinen, mutta on toki kritisoinut pre-

sidentti

Vladimir Putinin

valtapolitiikkaa.

Nykyisen kotimaansa johtajasta ja maa-

ilman vaikutusvaltaisimmasta naisesta,

liittokansleri

AngelaMerkelistä

Kaminer

sanoo, että vaikutelma on tietyllä tapaa

kaksijakoinen.

–Hän on ulospäin erittäin vahva ja joh-

donmukainen. Suhteessa oman puolu-

eensa ohjelmaan ja tiettyihin kansallisiin

kipupisteisiin on myös ongelmia.

Maailma muuttuu koko ajan pienem-

mäksi, joskaan ei välttämättä helpommin

ymmärrettäväksi. Kaminerin kaltaiselle

terävälle tarkkailijalle riittää kuitenkin

aineistoa.

Lehtijuttujen ja kirjojen ohella Kaminer

tekee dokumenttielokuvia. Myös miehen

maineen perusta, musiikkivalinnoillaan

tyrmäävä ryssändisko jyrää edelleen sään-

nöllisin väliajoin.

6

6

Wladimir Kaminer ja Ryssändisko Turun

Dynamossa (Eerikinkatu 7) Sammakon

ja Liken kirjamessuklubilla, Sammakon

20-vuotisbileissä perjantai-iltana 30.9.

6

6

Kaminer kirjamessujen Agricola-lavalla

lauantaina 1.10. klo 14.05–, haastattelijana

Roman Schatz.

MuukalainenBerliinissä

UmmikkonaVenäjältä SaksaanmuuttanutWladimir Kaminer on löytänyt

paikkansa niinuuden kotimaansa kuinmonienmuidenkin eurooppalaisten

lukijoiden sydämissä. Kaminer on joparinkymmenenvuoden ajan kuvannut

saksalaisuutta ja saksalaista yhteiskuntaa viiltävällä sarkasmilla ja terävällä

huumorilla. Ulkopuolisuus onvoimavara, kun sen oikeinoivaltaa.

Suomennetut teokset

■■

Marssimusiikkia

(suom. Hannu

Väisänen, Karisto 2002)

■■

Ryssändisko

(suom. Vesa Suomi-

nen, Sammakko 2005)

■■

Schönhauser Allee

(suom. Vesa

Suominen, Sammakko 2006)

■■

Kolmas krokotiili

(suom. Vesa

Suominen, Sammakko 2008)

■■

Berliininmatkaopas

uteliaille

turisteille (suom. Heikki Lakkala,

Sammakko 2008)

■■

Rakkaita terveisiä Saksasta

(suom. Anneli Vilkko-Riihelä , Sam-

makko 2013)

■■

Venäläiset naapurini

(suom. An-

neli Vilkko-Riihelä, Sammakko 2016)

Goethe-Instituutti

■■

Saksan liittotasavallan

kulttuuri-

instituutti, joka toimii maailmanlaa-

juisesti.

■■

Haluaa herättää

kiinnostusta

saksan kieleen ja tukea sen opiskelua.

Tekee myös kansainvälistä kulttuu-

riyhteistyötä.

■■

Pyrkii välittämään

monipuolista

ja ajankohtaista tietoa saksalaisesta

kulttuurista, yhteiskunnasta ja poliit-

tisesta elämästä.

■■

Kulttuuri- ja koulutusohjelmat

tuottavat kulttuurien välistä vuoro-

puhelua ja osallistavia elämyksiä.

■■

Haluaa tehdä

yhteistyötä niiden

kanssa, jotka toimivat aktiivisesti

Saksan ja saksalaisen kulttuurin

parissa. Vastaa itse omasta toimin-

nastaan ja on puoluepoliittisesti

riippumaton.

■■

Tuomessuille

saksalaiset kirjai-

lijavieraat: Marion Brasch, Marica

Bodrozic, Jenny Erpenbeck, Mirna

Funk, Wladimir Kaminer, Sylvia

Löhken, Terézia Mora, Stefan Mos-

ter, Wilhelm Schmid ja Jan Costin

Wagner.

Kimmo Lilja

teksti

Kimmo Brandt

kuva

” Ikuinen viha,

marttyyrius

ja kosto eivät

voi olla

minkään

maan tai

kansakunnan

virallista

politiikkaa

eikä niitten

varaan voi

rakentaa

todellista

valtaa.”